#218 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის 218-ე დადგენილების ,,სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის ”, ,, სახალხო არტისტების , სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების ჯანმრთელობის დაზღვევის ”, ,, კომპაქტურ დასახლებებში მყოფ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო დაზღვევის ”, ,, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევის ” სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2010 წელს ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით მოსახლეობისათვის გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" ფინანსური მაჩვენებლები

საანგარიშო პერიოდი საანგარიშო პერიოდი 2012 წლის იანვარი-დეკემბერი

02.05.2013
Bookmark this post on del.icio.usDigg this post on digg.comSubmit to PropelleSubmit this post on reddit.comShare on FacebookBookmark this post on Google
<< back
COPYRIGHT © 2010 - 2022
CREATED BY
Neomedia