დაზღვევის მედიაციის შესახებ

  სადაზღვევო ურთიერთობებში მომხმარებლის დაცულობისა და კომფორტულობის ასამაღლებლად, დაზღვევის ყველა სახეობაში დაზღვეულსა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის წარმოშობილი დავების/უთანხმოების არასასამართლო გზით მხარეთა მორიგების მიზნით  ა(ა)იპ „საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაცისა“ და  სადაზღვევო კომპანიებს შორის გაფორმდა შეთანხმება  „დაზღვევის მედიაციის”  შესახებ. შეთანხმებაში მონაწილეობენ სადაზღვევო კომპანიები:

1. სს “სადაზღვევო კომპანია ალდაგი"

2. სს სადაზღვევო კომპანია იმედი L

3. სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი"

4. სს  „დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია  ირაო"

5. სს  სადაზღვევო კომპანია "ევროინს საქართველო"

6. სს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“

7. სს ”პსპ დაზღვევა”

8. სს სადაზღვევო კომპანია „არდი ჯგუფი“

9. სს "ნიუ ვიჟენ დაზღვევა"

ა(ა)იპ „საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის“ „დაზღვევის მედიაციამ“ მომართვების მიღება დაიწყო 2015 წლის 1 აპრილიდან.

დაზღვევის მედიაცია

დაზღვევის მედიაციის შესახებ მომხმარებლისთვის - გამოხმაურება
COPYRIGHT © 2010 - 2024
CREATED BY
Neomedia