სტრუქტურა

ასოციაციის უმაღლესი მმართველობითი ორგანოა საერთო კრება. ერთადერთი აღმასრულებელი სტრუქტურა არის გამგეობა. გამგეობის წევრია ყველა კომპანიის პირველი პირი და გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი. გადაწყვეტილებები მიიღება კოლეგიალურად.
COPYRIGHT © 2010 - 2024
CREATED BY
Neomedia